fbpx

SQL Nedir? Veritabanı Sihirbazlığının İlk Adımları.

sql nedir

SQL, İngilizce “Structured Query Language” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir veritabanı programlama dilidir. Sql nedir, veritabanlarına sorgu göndermek, verileri düzenlemek, ekleme ve silme işlemleri yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. SQL, iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve veritabanı yönetiminin temellerini oluşturur.

Alınacak Ana Noktalar

 • SQL, veritabanlarında sorgu göndermek ve işlemler yapmak için kullanılan bir programlama dilidir.
 • SQL, veritabanı yönetimi için temel bir araçtır ve iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir.
 • SQL’in kullanımı, verilerin düzenlenmesini, analizini ve güncellenmesini sağlar.
 • SQL, veritabanında tablolar oluşturmayı, veri eklemeyi ve silmeyi, sorgular oluşturmayı ve verileri sıralamayı sağlar.
 • SQL’i öğrenerek, veritabanlarıyla etkin bir şekilde çalışabilir ve başarılı adımlar atabilirsiniz.

SQL Server Nedir? Microsoft SQL Server Nedir? SQL Açılımı Nedir?

SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen ve işletmelerin veritabanı yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL Server, güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik gibi özellikleriyle bilinir. SQL, Structured Query Language’ın kısaltmasıdır ve SQL Server, bu dili kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirir.

sql server

SQL Server, birçok büyük işletme tarafından tercih edilen bir veritabanı yönetim sistemidir. Microsoft’un sağlam altyapısı ve sürekli güncellenen özellikleriyle, veritabanı yönetimi konusunda güvenilir bir çözüm sunar. SQL Server, yüksek performanslı veritabanı işlemleri gerçekleştirmek ve geniş verileri ölçeklendirmek için optimize edilmiştir.

SQL Server’ın sağladığı özellikler arasında:

 • Gelişmiş güvenlik önlemleri
 • Yüksek erişilebilirlik ve kesintisiz çalışma
 • Verilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi
 • Otomatik veritabanı yönetimi ve performans iyileştirmeleri
 • Raporlama ve analiz imkanları

SQL’in açılımı Structured Query Language’dır ve veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir programlama dili ve aracıdır. SQL, veritabanlarında sorgular oluşturmak, verileri düzenlemek, ekleme ve silme işlemleri yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. SQL, iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve veritabanı yönetiminin temellerini oluşturur.

SQL View ve SQL Constraint Nedir?

SQL View, bir veritabanında mevcut olan tablo veya tablolardan elde edildiği gibi bir görünüm oluşturmayı sağlayan bir SQL nesnesidir. Bir SQL View, belirli bir sorgunun sonucunu veya veritabanı tablosunun belli bir bölümünü göstermek için kullanılabilir. SQL View, veritabanının verilerini daha organize bir şekilde görüntülemek ve sorgu işlemlerini daha etkili hale getirmek için kullanışlıdır.

Örnek: Bir restoranın çalışanlar ve ürünler tablolarından oluşan bir veritabanı olduğunu düşünelim. SQL View oluşturarak, sadece çalışanların isimlerini ve ürünlerin adlarını içeren bir tablo oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, verileri daha anlaşılır bir şekilde görebilir ve gerektiğinde daha kolay sorgular oluşturabilirsiniz.

SQL Constraint ise bir veritabanı tablosunda yer alan veri bütünlüğünü garanti etmek için kullanılan kısıtlamalardır. Bir SQL Constraint, bir veya daha fazla sütunun değerlerini kontrol ederek istenilen veri doğrulamasını sağlar. Bu kısıtlamalar, veritabanındaki verilerin tutarlı ve doğru olmasını sağlar ve yanlış veya tutarsız veri girişlerini önler.

Örnek: Bir tabloya primary key veya foreign key constraint’ı uygulayarak veri bütünlüğünü koruyabilirsiniz. Primary key constraint, bir tablonun her bir satırını benzersiz bir şekilde tanımlarken, foreign key constraint ise bir tablonun başka bir tablo ile ilişkisini belirler. Bu kısıtlamalar sayesinde veriler arasındaki bağlantıları güçlendirebilir ve veritabanının tutarlılığını sağlayabilirsiniz.

Bir SQL View oluşturarak verileri daha iyi organize edebilir ve istediğiniz verileri daha kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. SQL Constraint’lar ise veritabanındaki veri bütünlüğünü korumak ve veri doğrulamasını sağlamak için kullanılır. Bu SQL özellikleri, veritabanı yönetiminde önemli bir rol oynar ve etkili bir veri yönetimi sağlar.

Mutlaka Okumalısın !  Symantec Endpoint: Siber Tehditlere Karşı Tam Zırh!

sql view nedir ve sql constraint nedir

SQL Primary Key Nedir?

SQL Primary Key, bir veritabanı tablosunda her bir satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir sütundur. Primary Key, bir tablonun başka bir tablo ile ilişkisini belirlemek için kullanılır. Bu nedenle, her bir satır için farklı bir değere sahip olmalıdır ve NULL değerleri kabul etmez.

SQL Primary Key’i tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Veritabanı tablosunda bir sütun belirleyin ve bu sütunun unique (benzersiz) olmasını sağlayın.
 2. Sütunu primary key olarak tanımlamak için PRIMARY KEY kısıtlamasını kullanın.

Primary Key’in birkaç önemli özelliği vardır:

 • Bir tablodaki her bir satırı eşsiz bir şekilde tanımlar, böylece verilerin tekrarlamasını engeller.
 • Başka bir tablo ile ilişkilendirilerek veritabanı tasarımında önemli bir rol oynar.
 • Veri bütünlüğünü sağlar ve hatalı veya tutarsız veri girişlerini engeller.

İşte bir örnek:

Bir “Customers” tablosu düşünelim. Bu tablonun her bir satırı benzersiz bir “CustomerID” değeriyle tanımlanmalıdır. Bu “CustomerID” sütunu, PRIMARY KEY olarak belirlenir. Bu sayede, her bir müşteri birbirinden farklı bir ID’ye sahip olur ve veritabanı üzerindeki müşterilerin sorgulanması ve güncellenmesi kolaylaşır.

sql primary key nedir

Bu örnekte, “Customers” tablosundaki her bir müşteri benzersiz bir “CustomerID” değerine sahiptir. Bu primary key sütunu, diğer tablolarla ilişkilendirilen ve müşterilerin verilerini düzenlemek veya sorgulamak için kullanılan bir anahtar niteliği taşır.

CustomerID FirstName LastName Email
1 Koray Çelik koray@kry.com.tr
2 Rüzgar Çelik ruzgar@kry.com.tr

Yukarıdaki tabloda, “Customers” tablosuna ait bir örnek veri seti bulunmaktadır. Her bir müşterinin unique bir “CustomerID” değeri vardır, bu sayede her bir müşteri benzersiz bir şekilde tanımlanabilir.

SQL Nedir? Veritabanı Sihirbazlığının İlk Adımları

SQL Transaction, bir veya daha fazla veritabanı işleminin birbirine bağlı olduğu bir işlem birimidir. Bir transaksiyon, birden fazla SQL sorgusunu içerebilir ve tamamı ya başarılı bir şekilde tamamlanır veya başarısız bir şekilde geri alınır. SQL Trigger ise veritabanındaki belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak çalışan bir kod parçacığıdır.

Bir SQL Transaction, veritabanında birden fazla işlemi birbirine bağlayarak, bu işlemlerin birlikte yürütülmesini sağlar. Bu şekilde, veritabanında gerçekleşen değişiklikler birbirini etkileyebilir ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Eğer bir transaction içindeki işlemlerden herhangi biri hata verirse veya başarısız olursa, transaction geri alınır ve veritabanı, işlem öncesi durumuna döner.

Örneğin, bir banka hesabından para transferi işlemi gerçekleştirirken, bu işlemi bir SQL Transaction olarak ele alabiliriz. İlk olarak, gönderici hesaptan para çekme işlemi gerçekleştirilir. Ardından, alıcı hesaba para yatırma işlemi gerçekleştirilir. Eğer her iki işlem de başarılı bir şekilde tamamlanırsa, transaction onaylanır ve değişiklikler veritabanında kalıcı hale gelir. Ancak, herhangi bir işlem başarısız olursa, transaction geri alınır ve herhangi bir değişiklik yapılmamış gibi işlem öncesi duruma geri dönülür.

SQL Trigger ise veritabanında belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak çalışan bir kod parçacığıdır. Trigger’lar, veritabanında yapılacak olan işlemleri otomatikleştirme ve takip etme amacıyla kullanılır. Örneğin, bir veritabanında yeni bir kayıt eklendiğinde, bu kaydın üzerinde belirli bir işlem gerçekleştirilmesini isteyebiliriz. Bu durumda bir trigger oluşturarak, yeni kayıt eklendiğinde belirtilen işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlayabiliriz.

Bir örnek vermek gerekirse, bir e-ticaret sitesinde sipariş verildiğinde, bu siparişin veritabanında kaydedilmesi ve izlenebilmesi için bir trigger oluşturulabilir. Bu trigger, yeni bir sipariş kaydedildiğinde otomatik olarak stok kontrolü yapabilir ve stokta yeterli ürün yoksa siparişi iptal edebilir veya stok durumunu güncelleyebilir. Bu şekilde, her siparişin ardından stok durumu otomatik olarak güncellenir ve stok yönetimi süreci daha verimli hale gelir.

Özet

SQL Transaction, bir veya daha fazla veritabanı işleminin birbirine bağlı olduğu bir işlem birimidir. Bir transaksiyon, birden fazla SQL sorgusunu içerebilir ve tamamı ya başarılı bir şekilde tamamlanır veya başarısız bir şekilde geri alınır. SQL Trigger ise veritabanındaki belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak çalışan bir kod parçacığıdır. Bu özellikler sayesinde SQL, veritabanı işlemlerini daha etkili ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.

Mutlaka Okumalısın !  KVKK Nedir?

SQL Nedir? Veritabanı Sihirbazlığının İlk Adımları

SQL, veritabanları üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebilen bir programlama dilidir. SQL, veritabanında sorgular oluşturmak, veri ekleme, silme ve güncelleme işlemleri yapmak, verileri sıralamak veya gruplamak gibi birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

SQL ile veritabanlarını yönetmekle birlikte, raporlar oluşturabilir, verileri analiz edebilir ve veri madenciliği gibi daha karmaşık işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. SQL, iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve veritabanı yönetiminin temellerini oluşturur.

sql nedir ne işe yarar

 • Veritabanına yeni veriler ekleme veya mevcut verileri güncelleme
 • Verileri sorgulayarak belirli kriterlere uygun sonuçları filtreleme
 • Veritabanındaki verileri sıralama veya gruplama
 • Çoklu tablo ilişkileri kurma ve verileri ilişkili tablolardan çekme
 • Raporlar oluşturma ve veritabanı analizi yapma
 • Veritabanının performansını iyileştirme ve veri bütünlüğünü sağlama

SQL’nin çeşitli işlevleri ve esnekliği, veritabanı işlemlerini daha kolay ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. SQL ile veritabanlarınızı etkin bir şekilde yönetebilir ve veri tabanlı projelerinizde başarıya ulaşabilirsiniz.

SQL Örnekleri:

SQL ile veritabanında bir tabloya yeni bir kullanıcı eklemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz:

INSERT INTO kullanıcılar (ad, soyad, email) VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz', 'ahmet.yilmaz@example.com');

SQL ile veritabanındaki bir tabloda belirli bir kriteri karşılayan verileri filtrelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz:

SELECT * FROM musteriler WHERE sehir = 'Istanbul';

SQL İle Veritabanı Örneği:

Id Ad Soyad Email
1 Ali Yılmaz ali.yilmaz@kry.com.tr
2 Ahmet Demir ahmet.demir@kry.com.tr
3 Ayşe Kaya ayse.kaya@kry.com.tr

Sonuç

SQL, veritabanlarını yönetmek ve verilerle çalışmak için temel bir programlama dili ve aracıdır. Veritabanında yapılan SQL sorguları ve işlemleri sayesinde verilerin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve güncellenmesi mümkün olur. SQL, iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve veritabanı yönetimi için vazgeçilmez bir araçtır.

SQL’i öğrenerek, iş ve eğitim hayatınızda veritabanlarıyla daha etkin bir şekilde çalışabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Veritabanı yeteneklerinizi geliştirerek, verileri sıralama, gruplama ve raporlama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. SQL aynı zamanda veritabanlarını analiz etmek ve veri madenciliği gibi daha karmaşık işlemler yapmak için kullanılabilir.

SQL, her sektörde kullanılan bir araç olup, veritabanı yönetimi ilişkili işlerde çalışanlar için çok değerlidir. SQL’nin sunduğu yetenekler sayesinde veritabanlarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilir, iş süreçlerini optimize edebilir ve veri güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular?

SQL nedir?

SQL, İngilizce “Structured Query Language” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir veritabanı programlama dilidir.

SQL ne işe yarar?

SQL, veritabanlarına sorgu göndermek, verileri düzenlemek, ekleme ve silme işlemleri yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

SQL Server nedir?

SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen ve işletmelerin veritabanı yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir.

SQL açılımı nedir?

SQL, Structured Query Language’ın kısaltmasıdır ve SQL Server, bu dili kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirir.

SQL View nedir?

SQL View, bir veritabanında mevcut olan tablo veya tablolardan elde edildiği gibi bir görünüm oluşturmayı sağlayan bir SQL nesnesidir.

SQL Constraint nedir?

SQL Constraint, bir veritabanı tablosunda yer alan veri bütünlüğünü garanti etmek için kullanılan kısıtlamalardır.

SQL Primary Key nedir?

SQL Primary Key, bir veritabanı tablosunda her bir satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir sütundur.

SQL Transaction nedir?

SQL Transaction, bir veya daha fazla veritabanı işleminin birbirine bağlı olduğu bir işlem birimidir.

SQL Trigger nedir?

SQL Trigger, veritabanındaki belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak çalışan bir kod parçacığıdır.

SQL ile neler yapılabilir?

SQL ile veritabanında sorgular oluşturabilir, veri ekleme, silme ve güncelleme işlemleri yapabilir, verileri sıralayabilir veya gruplayabilirsiniz. Ayrıca, veritabanına raporlar oluşturabilir, verileri analiz edebilir ve veri madenciliği gibi daha karmaşık işlemler yapabilirsiniz.

Scroll to Top