Network Altyapı Çözümleri

network kablolama

İşletme faaliyet ve operasyonlarının arzu edilen kalite ve verimlilikte olmasını sağlayıcı unsurlardan biri de network altyapı sistemleridir. Network altyapı çözümleri işletmenin ihtiyacına göre kurgulanması ve profesyonel cihazlardan oluşması oldukça önemlidir. Sistemin yanlış mimarisi veya kalitesiz malzeme kullanılarak oluşturulması halinde bilgisayarlar arası iletişim ve ortak çalışma döngülerinde birçok sorun ve hata ortaya çıkar. Bu da, işletme faaliyetlerine zarar verir ve performans düşüklüğü yaşanır.

network kablolama

Netwok Altyapı Çözümleri Neleri Kapsar?

Bilindiği gibi ağ veya network bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli şekilde kullanımı için gereklidir. Birden fazla personele sahip kurumların ortak yazılım ve programlardan yararlanabilmeleri için yetkili bilgisayarların ana bilgisayarla iletişim kurması gerekir. Böylece, yetkili bilgisayarlar tarafından işletme faaliyetlerinin icrası için kullanılması icap eden uygulamalara personel erişebilir. Bu sistemle personel arası iletişim de bilgisayarlar üzerinden etkin bir şekilde sağlanır. İş verimliliği yükselir, işletmenin müşterilerine yönelik hizmet kalitesinde de artış gerçekleşir.

Bu yapının altyapı sistemini pasif denilen ekipmanlar oluşturur. Bunlar, bilgisayarları birbirine bağlayan kablo sistemleri olabilir, prizler, kabinler veya kablo kanalları olarak çeşitlendirilebilir. Sistemin ana fonksiyonunu pasif denilen birleşenler oluşturmaz; ancak bu sistemlerin seçiminde de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle kablo sistemlerinin kaliteli olması ve suya yangına karşı dayanıklı olması beklenir. Böylece herhangi bir kaza yaşanması halinde sistem kabloları hemen etkilenmez.

network switch kablolama

Network sistemin önemli elemanları arasında aktif birleşenler yer alır. Bunlar, bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlayan elektronik aygıtlardır. Bu aygıtlar, personel yetkisine göre program veya uygulama paylaşımlarını diğer bilgisayarlarla yapar. Bir nevi, iletişimi sağlayan aygıtlardır. Ayrıca, firewall gibi cihazlar da aktif birleşenler içerisinde yer alır. Firewall, sisteme karşı saldırıların önlenmesi, yetkisiz kişilerin sisteme sızmasını önlemek için kullanılır.

Network Altyapı Çözümleri ile Tüm Sistem Kurulur

Network altyapı çözümlerinden faydalanan bir firmanın tüm ağ altyapı sistemi tasarlanır ve kurulum gerçekleşir. Bu sistem uzmanlık isteyen bir modeli ifade eder. bu nedenle, bilgi teknolojileri ve yazılımları alanında yetkin ve tecrübeli ekipler tarafından projelendirilmesi gerekir. Sisteme dahil edilen pasif ve aktif tüm birleşenlerin doğru malzemelerden seçimi kadar, doğru bağlanması ve konumlandırılması da önem ifade eder.

fiber switch

Bu sistemin mimarisinde yapılacak hatalar nedeniyle firma çalışanları büyük sıkıntı yaşar. Bu da, firmanın ağ üzerinden yürüyen tüm çalışmalarının sekteye uğraması demektir. sistemin hayatiyetini anlamak adına şunu ifade edelim: Müşteri yönetimi programı, birçok firma tarafından müşteri kayıt, şikayet ve isteklerinin kayıt altına alındığı işlevsel bir programdır. Bunu kullanan bir firma müşterilerinin geçmişe dönük ihtiyacını ve isteklerini tespit edebilir. bu da, müşteriye göre çözüm üretme şansını artırır. Ancak ağ sistemindeki hatalar ve kusurlar nedeniyle program verimli şekilde kullanılamaz. Bu da, programın sağladığı faydanın elde edilmesini güçleştirir, müşteri memnuniyetini düşürür.

Uzak Şube Nedir, Uzak Şube Bağlantısı?

Uzak ağ bağlantısı iki farklı fiziksel mekanda yer alan bilgisayarların birbirine bağlı bir şekilde çalışmalarını sağlayan sistemdir. Bu ağ üzerinden birden fazla bilgisayarın iletişimi sağlanabilir ve hızlı verimli bir çalışma modeli kurulabilir. Bağlantı sisteminin uzman ekip ve ekipmanlarla kurulmasının önemi büyüktür. Böylece farklı fiziksel mekanlardaki bilgi sayarlar arasın iletişim çok daha verimli hale gelir.

Uzaktan bağlantı sistemi aynı sunucu üzerinden gerçekleşir. Böylece büyük firmaların her bir şube veya bayilik için ayrı sunucu ihtiyacı ortadan kalkar. Bu durum maliyetleri azaltır, şubeler arası koordine ve iletişimi yüksek verimlilikte sağlar. Ayrıca firma için şubelerle ilgili bilgiler tek bir sunucu üzerinden elde edilir. Birçok açında avantaj sunan uzaktan bağlantı altyapısı için KRY Bilgi Teknolojileri ile iletişime geçin!

Scroll to Top