Erp Çözümleri

erp yazılım sistemi

Bir işletmenin verimliliğinin sağlanmasına yönelik atılması gereken adımlardan biri ERP çözümleri dir. Çünkü ERP sistemleri kurumsal kaynak kullanımına dair verilerin bir noktada toplanmasını sağlayan ve bu toplanan verilerin analiz edilerek şirket verimliğinin ölçülmesinde kolaylık sunan bir programdır. Bütünleşik çalışmayı imkanlı hale getiren sisteme, işletme ihtiyacına ve yapısına göre birden fazla program entegre edilebilir. Böylece, şirkete dair hayati verilerin bir merkezden görülebilmesi, işleyişin takip edilmesi, iş süreçlerinin yönetilebilmesi sağlanır.

erp çözümü

ERP sisteminin açılımı kurumsal kaynak planlamasıdır. Bu sistem, endüstriyel üretim alanındaki firmalar tarafından önceden beri kullanılır. ERP ile endüstriyel işletmeler, üretim sürecine dahil edilen makinelerin performans ölçümleri yapılır, üretim planlamaları ERP üzerinden elde edilen verilere göre yenilenilirdi. Bugün ise sadece endüstri alanında değil, dernek, vakıf, hizmet sunan işletmeler, KOBİ ve dengi firmalar, hastane ve daha farklı kurumlar tarafından kullanılabilen bir program haline gelmiştir.

ERP Neden Yaygınlaştı?

ERP sisteminin yaygınlaşmasını sağlayan en temel unsur veri toplama ve bu verilerin analizini kolay hale getirmesidir. İşletme verimliliğinin ve kontrolünün sağlanabilmesi için veri ve bilgi giderek daha önemli hale geliyor. Bu ihtiyacın doğru kaynaklar üzerinden hızlı şekilde elde edilmesini sağlayan sistem ise, ERP çözümleridir. Bu bakımdan sistemi ön plana çıkaran şu noktalar her işletme için değer ifade eder.

  1. Finansal bilgilere erişim

İşletmenin üst düzey yetkilisi tarafından şirket performansını değerlendirilmesine yarayacak finansal bilgilerin anlık olarak elde edilmesi önem ifade eder. ERP ile her departmanın finansal performansı ayrı ayrı incelenebilir, üstelik geçmişe dönük veriler de kontrol edilebilir. Bu ise, firmanın gidişatı hakkında hızlı bir şeklide fikir sahibi olmayı sağlar.

  1. Müşteriler hakkında bilgiler

İşletmenin var olmasını sağlayan temel etmen müşteridir. ERP ile müşterilerin verdikleri siparişler, bunların teslim edilip edilmediği, geri dönen siparişler, müşteri şikayetleri gibi birçok konuda veri elde edilir. Bu bilgilerin bir arada olması müşteri ilişkilerini daha yönetilebilir hale getirici adımların atılmasına oldukça fazla kolaylık sağlar.

  1. İmalat sürecinin yönetimi

Bir ürünün üretilmesi esnasında birden fazla süreç yaşanır. Bu süreçlerin farklı kanallar üzerinden yönetimi halinde birden fazla sorun ortaya çıkar. Ancak bu süreçleri birleştiren ve belirli bir standart altında toparlayan ERP ile çok daha verimli bir imalat sürecinin yaşanması sağlanır. Bu da, işletme için zaman ve maliyet kaybını en aza indirir. Daha etkin bir üretim sereci yaşanır. Kalite artar.

  1. Etkin stok takibi

ERP ile gelen siparişler ve eksilen stoklar arasında bir bağlantı vardır. Bu da, stok yönetimi verimli hale getirir. İdeal stok seviyelerinde medyana gelen düşmenin takip edilebilmesi, stokların güncellenmesini sağlar. Ayrıca, stoksuzluk nedeniyle iptal edilmek zorunda kalınan sipariş sayısını azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.

KRY Bilgi Teknolojileri olarak firma ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda en yapıcı ve etkin ERP çözümleri sunuyor, fayda ve maliyet unsurunu gözeterek işletme yapınız için üstün verimliliği sağlayacak ERP çözümleri ile fayda sağlamanızı etkin kılıyoruz.

Scroll to Top