Altyapı Network Sistemlerisistem odası ve server odası kurulum

Bir firma ve işletmenin en kritik üslerinden biri sistem veri merkezleridir. Sistem odaları, Server odası veya IT odası olarak da ifade edilen birimin içerisinde bilgi, iletişim, network ekipmanları yer alır. Bu sistemin herhangi bir nedenden dolayı zarar görmesi halinde işletme faaliyetleri de önemli ölçüde zarar görebilir. Bu nedenle, sistem odası kurulumu ve projelendirilmesi sürecinin profesyonel bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Sistem odası kurulumu aşamasında yapılacak bir hata nedeniyle sistem sürekli arıza verebilir ve bu da sistem odası yetkililerini oldukça yorar.

sistem odası ve server odası kurulum

Sistem odası kurulumu nasıl olur?

Sistem odası kurulumu oldukça fazla önemsenmeli ve bu konuda profesyonel çözüm sunan işletmeler üzerinden gereken desteğin alınmasından asla çekinilmemelidir. Böylece, sistem odası kurulumunda gereken hassasiyet ölçülerine dikkat edilir ve verimli bir sistem odası inşası sağlanabilir. Bu konuda en önemli detaylardan biri yerin seçimi ile başlar. Bir sistem odasının üzerinde lavabo, mutfak gibi sulu mekanların bulunmaması gerekir. Aynı şekilde zeminden veya tavandan su boruları veya kalorifer sistemine ait bölümlerin olmaması lazımdır.

sistem odası kurulum planlama

Hava almayan ve karanlık mekanlara sistem odası kurulumu yapılmaz. Düşük veya aşırı yüksek nemden dolayı sistem zarar görür ve oldukça yüksek fiyata temin edilen donanımlara zarar gelir. Bu nedenle odadaki nemi dengeleyen sistemlerin ve nem dengesinin bozulması halinde devreye girecek alarm sistemlerinin projelendirilmesi gerekir. Aynı şekilde su da sistem odaları için önemli bir tehdit oluşturur. Yükseltilen zemin uygulaması ile su detektörleri zemin altına yerleştirilir. Bu da, herhangi bir su baskını gibi durumlarda önlem alınmasını sağlar.

Soğutma sistemine önem verilmelidir

Sistem odasında kurulması gereken diğer önemli bir husus da soğutma sistemidir. Bu hem pasif hem de aktif bir soğutma olarak planlanabilir. Böylece, iklimlendirme maliyetleri en aza indirilir. Bu maliyeti yükselten en önemli nedenden biri, sistem odasının yanlış yere kurulmasıdır. Pasif soğutma hususunun söz konusu olabilmesi için sistem odası yoğun güneşe maruz kalan bir yerde olmaması gerekir. Ayrıca, kapı ve pencere gibi noktaların açılması ile doğal hava sirkülasyonu ortaya çıkan bir konumda bulunmalıdır. Böylece pasif soğutma işlemi gerçekleşir.

sistem odası kurulum adımları

Aşırı ısınan sistemlerin arıza vermesi ve bu arızanın büyük donanımsal sorunlara sebebiyet vermesi, tüm bir sistemin kaybedilmesi sonucu doğurabilir. Bunun gerçekleşmesini önlemek amacıyla yapılması gereken şey, aktif soğutma sistemin kurulmasıdır. Özellikle çok sıcak havalarda sistem odasındaki sıcaklıklar aniden yükselebilir. Bunun yaratacağı etkiyi ortadan kaldırmak için aktif soğutma sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayacak otonomlardan yararlanmaya dikkat edilmelidir.

Bu ve bunun gibi farklı detaylarla projelendirilecek sistem odası kurulumunda verimlilik ve güvenlik esas noktaları ifade eder. Profesyonel bir kurulum süreci ile işletme açısından önem arz eden network ve diğer donanımların muhafazası sağlanabilir.