fbpx

Felaket Kurtarma Çözümleri Nelerdir?

felaket kurtarma çözümleri nelerdir

Felaket kurtarma ya da iş sürekliliği terminolojisi; kişisel hatalardan ya da doğal afet gibi ekstrem durumlardan kaynaklanan teknolojik tahribatın engellenmesini amaçlayan bir kavram olarak öne çıkar. İşletmelerin teknolojik altyapısının deprem, yangın, sel, nükleer sızıntı benzeri doğal ve beşeri afet durumlarda korunmasını amaçlayan felaket kurtarma çözümleri, teknolojik varlığın sürdürülmesi açısından kritik bir etkendir. Özellikle dijital adaptasyonunu sağlamış, teknoloji kullanımı yüksek işletmelerin “dijital sigortası” olarak da nitelendirilen felaket kurtarma yöntemleri onların dijital varlıklarını garanti almaları adına büyük avantajlar sağlamaktadır.

felaket kurtarma çözümleri nelerdir

Felaket Kurtarma Çözümlerinin Kapsamı Nedir?

Disaster Recovery şeklinde kullanılan felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümleri; veri kopyalama ya da mevcut veri tabanı yedekleme gibi yöntemlere odaklanan bir uygulamalardır. Bu bağlamda veri depolama ve altyapı kurulum işlemleri süresince işletmeler bir takım yardımcı donanımlar ya da yazılımlarla felaket senaryolarına karşı önlem almakla yükümlüdürler. İşletmelerin bahsi geçen yükümlülükleri onları, olası bir tehlike durumunda ciddi maliyet ve veri kayıplarından koruyacak, dolayısıyla onların dijital varlıklarını sürdürmelerine olanak verecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz bilgiler dahilinde felaket kurtarma ve iş sürekliliği teknolojilerinin kapsamın veri yedeklemesi ve depolanması yöntemlere odaklanır. Böylelikle işletmelerin mevcut sunucularında dijital varlıkları, olası bir tehlike durumunda güvenceye alınır. Felaket kurtarma çözümleri genel olarak veri kurtarma gibi başlıklara odaklansa da işletmelerin donanımsal altyapılarını koruyabilecekleri bir takım uygulamalar da mevcuttur.

Felaket Kurtarma Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur?

İşletmelerin dijital adaptasyonları kapsamında, her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları ve her şeyi hesaba katmaları gerekmektedir. Özellikle büyük teknolojik altyapıya sahip olan işletmeler, felaket senaryolarına karşı felaket kurtarma danışmanlığı gibi yöntemlerden yararlanırlar. Bu gibi danışmanlıklar dahilinde felaket kurtarma planı gibi bilançolar inşa edilir. Bahsi geçen planın oluşturulma sürecinde işletmenin, mevcut dijital varlıklarının matematiksel değerleri, donanımsal özellikleri ve altyapı gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Böylelikle işletmenin altyapısına ve özelliklerine uygun olan felaket kurtarma planları tasarlanarak olası senaryolara aksiyon şemaları hazırlanır. Bahsi geçen aksiyon şemaları veri yedeklemesi, iş sürekliliği, verilerin güvenliği gibi etkenleri de hesaba katar.

Mutlaka Okumalısın !  Kartal Bilgisayar Servisi: Yazıcı Tamiri ve Veri Kurtarma Hizmetleri

Felaket Kurtarma Yöntemleri İşletmelere Ne Gibi Faydalar Sağlamaktadır?

Felaket kurtarma yöntemleri, işletmelere çok yönlü ve amaçlı faydalar sağlamakla birlikte onların, veri kaybı gibi risklerin önlerine geçmelerine de yardımcı olur. Bu bilgiler ışığında felaket kurtarma yöntemlerinin işletmelere sağladığı faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Şirketin Dijital Varlıklarının Sürdürülebilirliği

Felaket kurtarma uygulamaları, KRYCloud gibi profesyonel bilişim şirketleri tarafından sağlanan hizmetler olarak öne çıkarlar. Bu doğrultuda, profesyonel organizasyonlar tarafından sağlanan felaket kurtarma hizmetleri şirketlerin dijital varlıklarını korumalarına yardım ederler. Özellikle deprem, yangın gibi afet durumlarında işletmeler gelişmiş yedekleme teknolojileri ile iş devamlılığını sağlarlar.

Bilgi Mevcudiyetinin Korunması

Yine aynı şekilde felaket kurtarma hizmetleri, şirketlerin bilgi mevcudiyetlerini korumalarına da yardımcı olurlar. Şirketlerin bilgi mevcudiyeti tüm iş süreçleri için önemli olduğu gibi üretim, dağıtım ve pazarlama süreçlerini de etkiler. Bu bağlamda, şirketlerin deprem, yangın, sel ya da kullanıcı hatalarından kaynaklanan risklere maruz kalmalarında, bilgi sürdürülebilirliği çözümleri öne çıkar. Felaket kurtarma çözümleri kapsamındaki bilgi sürdürülebilirliği uygulamaları ile şirketlerin tüm iş süreçlerini etkileyen bilgi akışı güvence altına alınmış olur.

Olumsuz ve Riskli Durumlara Karşı Hazırlıklı Olma

Veri güvenliğini riske atan durumlar sadece doğal afetler, yangın ve benzeri riskler değildir. Bir takım kullanıcı hataları ya da beklenmedik durumlar da şirketlerin dijital varlıklarını sürdürebilmeleri adına tüm işlem akışını yedeklemeleri gerekir. Felaket kurtarma çözümü gibi yöntemler de işletmelere iş ve veri sürdürebilirliğini sağlamaktadır.

Sanal santral nedir sorularına cevap olduk okumadan geçmeyin!

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top