Kurumsal Bakım Anlaşmaları

İşletme ve kurumların bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak daha verimli ve işlevsel iş süreçlerine imza atmaları bazı riskleri de beraberinde getirir. Tüm iş süreçlerinin ve operasyon faaliyetlerinin bilgisayar ve bilgi teknolojileri üzerinden gerçekleşiyor olması sistem güvenliği ve donanım arızaları karşısında faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. iş verimliliğinden ödün vermemek adına bilgisayar ve çevre teknolojilerinin düzenli bakım ve onarımları ile ilgili bir dizi tedbirlerin alınması önemlidir. Bu konuda hassasiyeti olan firma ve kurumların bilgisayar donanım ve sistemlerinden kaynaklı problem yaşama riski en aza iner;  bu da iş süreçleri ile alakalı asıl risk unsurları tespit ve çözmeye yönelik daha fazla yoğunlaşma şansı demektir.

Kurumsal Bakım Anlaşmaları Neleri Kapsar?

Bilgisayar ve buna bağlı sistemlerin belirli bir ömrü vardır. Bir sistemin ve elektronik cihazın ömür boyu kullanılabilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan bakım ve onarım gibi gereksinimlere ihtiyaç duyar. Kurumsal bakım anlaşmaları ile de firmaların sahip olduğu cihazların uzun ömürlü kullanımı hedeflenir. Bu açıdan kurumsal bakım anlaşması ile elde edilecek fayda ve kapsam şöyledir:

  1. Özellikle çok fazla işlem yapılan ve aktif şekilde kullanılan cihazların performanslarının korunabilmesi adına bakımla ilgili yapılması gerekenlerin her ay düzenli bir şekilde tekrarlanması lazımdır. Bu yönde, kurumsal bakım anlaşmaları işletme ve kurumlara önemli ayrıcalık ve avantaj sağlar.
  2. Bir firmanın bilgisayarında ortaya çıkan sistem veya donanımsal arızaları teknik servis aracılığı ile çözüme kavuşturmak kapsayıcı bir tercih değildir. Birden fazla bilgisayara sahip bir kurumun peyderpey arıza çıkaran her bir bilgisayarı için teknik servis çağrılması önemli bir maliyet ortaya çıkarır.
  3. Ayrıca, sadece ortaya çıkan problemin çözümüne yönelik bir müdahalede bulunulduğu ve bakım gerçekleşmediğinden dolayı ikinci üçüncü bir arızanın söz konusu olup olmayacağı da belirsizdir. Tüm bunlar iş akış süreçlerine ve personel verimliliğine zarar verici hususları ifade eder.
  4. Kurumsal bakım çözümleri konusunu ayrıcalıklı kılan husus, problemlere odaklanmakla beraber problemin çıkmasını önleyici, kapsamlı bakım çalışmaları ve fizibilite raporlarının çıkarılmasıdır.
  5. Ayrıca, firmaların eskiyen donanım ve yazılımlarının güncelleştirmelerine yönelik tavsiye ve yönlendirmelerle de daha verimli bir çalışma ortamın elde edilmesini sağlayıcı danışmanlık da verilir. Böylece firma için önem ifade eden bilgisayar ve buna bağlı çalışan bilgi teknolojilerinden faydalanma maksimum düzeye çıkar.

Kurumsal Bakım Anlaşmaları Neden Gereklidir?

Kurumsal bakım çözümleri ile bilgisayar ve buna bağlı çevre birimlerinin donanımsal ve yazılımsal her türlü sorunlarına karşı çözümler üretilir. Ancak ifade edildiği üzere asıl gerçekleştirilmesi hedeflenilen husus, aylık bakım çalışmaları ile çıkma ihtimali olan arıza ve problemlerin öncesinden tespit edilip, iyileştirilmesidir. Böylece iş akış süreçlerine asla zarar gelmez ve işyeri faaliyetleri devam eder. Bu bakımdan sürekli bilgisayar teknolojilerinden dolayı veri kaybı yaşayan, çalışma verimliliği düşen, zaman kaybı yaşayan işletme ve firmaların kurumsal bakım çözümleri hizmetlerinden acilen yararlanması gerekir.

Kurumsal bakım çözümleri sözleşmesinden hemen sonra ilk bakım çalışması başlar. Bu çalışmada, eksiklikler belirlenir, sistem yedekleri alınır, donanımlar ve sistemler için yapılması gereken müdahaleler sistemli bir şekilde gerçekleştirilir.