Dijital Medya Hizmetlerikurumsal kimlik çalışmaları

İşletme ve kurumların sürdürebilirliklerini sağlamaya yönelik icra etmeleri gereken en önemli hususlar arasında marka stratejisi gelir. Markalaşma sürecini başarıyla gerçekleştiren kurumların hem sadık kitlelere sahip olması hem de potansiyel kitle üzerinde olumlu etkiler yaratabilmeleri mümkündür. Bu da, yeni müşteriler kazanma ve satış rakamlarını arttırmaya yönelik önemli bir kazanımdır. Geleneksel endüstri dönemindeki işletme ve kurum yapısından daha dinamik ve insan odaklı yapılanmayı ifade eden markalaşma ile aidiyet ve kimlik edinme ön plana çıkarılır.Kurumsal kimlik çalışmaları tam bundan dolayı kurumsal bir firmanın olmazsa olmazıdır.

kurumsal kimlik çalışmaları

Kurumsal Kimlik Çalışmaları Profili

Markalaşma yolculuğunun en önemli basamaklarından biri kurumsal bir kimliğe sahip olmak. Bunun için işletme değer ve vizyon ilkeleri ile ortaya çıkarılan bir kurumsal imajın yaratılması gerekir. Bunu yapmayan veya yapamayan firmaların hem güvenilirlik açısından hem de markalaşma sürecini başarılı yönetmeleri bakımından gereken zemin oluşmaz.  Kurumsal kimlik, işletmeyi diğerlerinden ayıran ve ön plana çıkaran değerlerden oluşan bir kültürdür. Bu kültür firma içerisindeki çalışanlarca benimsenir, aidiyet oluşur, imaj ve prestij doğar, tüm bu sürecin etkileri müşteri üzerinde de olumlu şekilde tecelli eder. Sadık kitle oluşur, potansiyel müşterilerce kabul görmek kolaylaşır, bilinirlik artar ve şirket büyüme trendini daha sağlam bir şekilde sürdürebilir.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur. Bir firmanın değerleri, vizyon ve hedeflerinin dikkate alınarak tasarım sürecinin oluşturulması kadar, firma kültür yapısının ve organizasyon yapısının da dikkatle yapılanması gerekir. Burada, işleteme değerini ortaya çıkaracak objeler, çizgiler, tasarımlar ve trendlerden faydalanılabilir. Bu nedenle görsel iletişim tasarım uzmanlarından yardım alınarak, kurumsal kimlik kültürünün tasarım diline aktarılması gerekir. Sadece grafikerlerle yapılacak bir süreç asla başarılı olmaz. Çünkü değerlerin imgeleştirilmesi ve profesyonel bir kurumsal kimlik tasarım sürecinin gerçekleşmesi önemlidir.

Kurumsal Kimliğe Neden Gereksinim Var?

Günümüz firma ve işletmeleri için kaçınılmaz bir gereklilik ifade eden kurumsal kimlik, kendi markasını yaratmak ve bunu sektörünün önde gelen firmaları arasına sokmak isteyen her kurum için gerekir. Kendi firma değerlerinizle diğerlerinden ayrıldığınızı gösteren kurumsal kimlik, bir firmanın müşteri kitlesi üzerindeki algılarını olumlu yönde etkiler. henüz kurumsallaşma sürecini yeteri kadar tamamlayamayan şirketin büyüme ve markalaşma sürecini devam ettirebilmesi oldukça güçtür. Çünkü kurumların markalaşma sürecine ehemmiyet vermemesinden kaynaklı bir güvensizlik oluşur. Müşteriler, kurumsallaşan firma ve şirketlere yönelik daha fazla güven duyma eğilimi içerisindedir.

Bunlarla beraber bir firmanın pazarlama faaliyetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak husus da kurumsal kimlik yapısının bulunmasıdır. Aksi halde pazarlama çalışmalarında bir bütünlük ve ahenk söz konusu olmayacağından dolayı müşteri kitleleri üzerinden olumlu bir etki söz konusu olmaz. Bu da, firmanın reklam ve tanıtım faaliyetlerinden beklenilen hedefin gerçekleşmesini zorlaştırır.